Archiv pro: Tarot Malá Arkána

Tarot Malá Arkána – 4 poháry

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

4 poháry deprese, rozmrzelost, mrzutost, nespokojenost, nespokojenost s čím co máme, nevděk, nenaplněnost, smutek, truc, svéhlavost, vzdor, uraženost, izolace, outsider, pasivita, odpoutání se, neochota, apatie, otupělost, zklamání, nazírání realisticky na život, mít mnoho, ale nebýt šťastný, pomíjivost zamilovanosti, žárlivost, zklamání v partnerovi, nuda, samota ve vztahu, jeden z partnerů trucuje a stahuje se do sebe, […]

Tarot Malá Arkána – 3 poháry

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

3 poháry přátelství, oslavování oslavy, večírek, vděčnost, nejlepší přátelé, nadbytek, hojnost, štěstí, pohodlnost, tým pospolitost, sdílnost, výborný a přátelský kolektiv, dělit se, otevřenost, společenskost, násobené štěstí, radost, smích, optimismus, veselost, spokojenost, spokojené vztahy, potěšení, mateřství, narození dítěte, radostné shledání, láska, krásný vztah

Tarot Malá Arkána – 2 poháry

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

2 poháry Láska v jakékoliv podobě, spolupráce, přátelství, důvěra, spojení, otevřenost, propojení, sdílení, pravda, harmonie, láskyplnost, harmonie, štěstí, usmíření, zamilování se, láskyplný a šťastný vztah, opětovaná láska, manželství, spojení, Láska sama o sobě ♥

Tarot Malá Arkána – Eso pohárů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Eso pohárů pramen lásky, počátek lásky, štěstí, nový začátek, šťastná etapa v životě začíná, harmonie, stav štěstí a bezpečí, těhotenství, zdraví, Láska, oslava, vřelost, vděčnost, přátelství, srdečnost, mírumilovnost, sebevědomí, sebeláska, zamilování se, nová láska, manželství, zásnuby, rande, početí dítěte, plodnost, přitažlivost, sex appeal

Tarot Malá Arkána – Král mečů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Král mečů Starší muž, zatvrzelost, cílevědomost, srovnání priorit, přímočarost, upřímnost, nevrlost, city stranou, jednání rozumem, bezcitnost, moc, autorita, kritika, černý humor, sarkasmus, intelekt, inteligence, vychytralost, dominance, sebeovládání, zkušenosti, síla, analýza, poučení, racionalita, duchaplnost, rozhodnost, lstivost, diplomacie, cynismus, odstup, kontrola citů, kontrola myšlenek, necitlivý a nelaskavý přístup ke vztahu, nespokojený partner, neustálé kritizování od partnera

Tarot Malá Arkána – Královna mečů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Královna mečů starší žena, inteligentní osoba, chladnost v citech, rozumovost, vše řešit rozumem a logikou, vědět co chci, nezávislost, individualita, opuštěnost, samostatnost, samota, sebevědomí, sebeláska, čest, chytrost, kariérismus, feminismus, „tvrdá“ žena, žena, která je sama sebou, cílevědomost, upřímnost, oproštění se, odpoutání se, chladné vztahy, spíše neochota jít do vztahu, rozchod, rozvod, vyhýbání se vztahům, strach […]

Tarot Malá Arkána – Rytíř mečů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Rytíř mečů mladý muž, agrese, bojovnost, útok, konflikt, odmítavost, vypočítavost, jít „hlavou proti zdi“, hádavý člověk, tvrdohlavý člověk, choleričnost, vynucení si vlastní „pravdy“, ochlazení vztahů, necitelnost, odvaha, aktivita, pohotovost, improvizace, impulzivnost, novátor, vynálezce, novinář – bulvár, mrzutost, napětí, role Tyrana, důraz na svobodu, nenechat se omezovat nikým a ničím, svárlivost, podlost, bezhlavé vrhání se do […]

Tarot Malá Arkána – Páže mečů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Páže mečů kritika, vlastní názor, agrese, nepřátelský postoj, arogance, sebevědomí, hájení sebe sama, konfliktnost, konfliktní povaha, výměna názorů, cílevědomost, neústupnost, očekávání nepřátelského postoje, rivalita, znepřátelení okolí, nebrat v potaz názory ostatních lidí, netaktnost, inteligence, ostrý jazyk, drzost, rebelie, rozhovor, konflikt, střet názorů, krize, výčitky vůči partnerovi, necitelnost, neochota přijmout názory druhého

Tarot Malá Arkána – 10 mečů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

10 mečů rozpad, pád, konec, definitivní gesto, ztroskotání, nejistota, ztráta všeho, bdělost, uvolnění, rozloučení, nechat věcí jít, bolest, lítost, výzva vyrovnat se situací v životě, výpověď, ztráta, přetočení života o 360 stupňů, něco končí a něco nového začne, překážky, úpaděk, krach, neúspěch, velká zkušenost, životní změna, která nás změní, úpadek vztahu, rozchod, nečekaný rozchod, konec […]

Tarot Malá Arkána – 9 mečů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

9 mečů katastrofa, ztroskotání, zklamání, pád na dno, starosti, pláč, starosti, bolestné poznání, bolest na duši, ponížení, trápení, úzkost, strach, agresivita vůči sobě, výčitky, zoufalství, sklíčenost, smutek, šok, vyrovnávání se se skutečností, tvrdá realita, pád iluzí, potrat, sebekritika, sklony k sebevraždě, probdělé a proplakané noci, násilí, krutost, nespavost, deprese, psychické poruchy, vyčerpání, pomluvy, člověk si […]