Archiv pro: ’bez emocí’

Až jednoho dne v Tobě někdo probudí city…

Lhostejnost, bez emocí, žádný náznak jakéhokoliv citového pohnutku nebo citů. Zda vůbec máš rád/a, ci kladu otázku dlouhou dobu. Zda vůbec tu byl někdo dobrý pro tebe, zda vůbec si někdy o někom řekl/a, že je někdo pro tebe obdivuhodný? Zda vůbec někdy se to stalo? Nepamatuji si, či jsem to dlouhodobě neviděla. Řekl/a jsi […]

Emoční rozklad

V dnešním článku budu pojednávat o tom, jak se dá člověk emočně rozložit. Možná to bude znít naprosto zvláštně, nechutně, či psychologicky, však zkusím se na to zaměřit tak, aby to bylo pochopitelné. Dejme tomu, že každý člověk je nějaký – což ostatně ano je. Každý jsme nějaký a nějak reagujeme, něco máme rádi a […]