Archiv pro: ’být v klidu’

Uklidňují efekt

Už od dob kartařiny mi často lidé říkávali, že je vždy dokážu uklidnit a to ani ne tak, že bych uměla uklidňovat, nebo že bych jim říkávala uklidňující věty, či slova, ale údajně už jen tou mou přítomností, nebo tím, že si se mnou mohli popovídat o čemkoliv, nebo o tom problému, který je trápil. […]

Složit zbraně

Po dlouhodobém konfliktu, po dlouhodobém a úporném rozčilování, po dlouhodobém úporném stresu, kdy jste o něco bojovali, je také dobré složit zbraně a začít žít. K této myšlence mě dovedla karta z Osho Zen tarotu, která mi často ve výkladech vycházela.