Archiv pro: ’hádky’

Nemám ráda vztahy typu „itálie“

Jednoznačné a jasné sdělení hned na úvod, dnes se do toho dost opřu a nebudu tak jemně obcházet pointu věci. Avšak vysvětlím a ukážu proč nemám ráda vztah typu „itálie“. Vztah typu itálie pro ti, kteří tak úplně nevědí co myslím, tak je to ten vztah typu, kdy se lidé hodně milují, dávají to okatě […]

Proč se lidé hádají?

Proč se lidi pohádají? Proč vlastně k hádce dojde? Dojde k ní obvykle, když se lidé neshodnou v tom co chtějí, neshodnou se v komunikaci, anebo dojde k nedorozumění. Anebo také, když někdo někomu ublíží a ten druhý se cítí ublížen, když si lidé něco dokazují, anebo záměrně chtějí někoho popudit. Jsou i lidé, kteří […]