Archiv pro: ’konflikt’

Konflikty ukazují charakter

Mohu říct, že ne vždy je dobré, když je vše v klidu, protože když je vše v klidu tak se člověk neposouvá, nedovídá se nic nového, neděje se nic nového. Není to špatně to rozhodně ne, jen tím chci říct, že věčný klid Vám nic nového nepřinese, proto do života přichází překážky, vzruchy a změny, […]

Proč se lidé hádají?

Proč se lidi pohádají? Proč vlastně k hádce dojde? Dojde k ní obvykle, když se lidé neshodnou v tom co chtějí, neshodnou se v komunikaci, anebo dojde k nedorozumění. Anebo také, když někdo někomu ublíží a ten druhý se cítí ublížen, když si lidé něco dokazují, anebo záměrně chtějí někoho popudit. Jsou i lidé, kteří […]