Archiv pro: ’odpustit sám sobě’

Odpouštět je božské a mohlo by se odpouštět

Říká se, že chybovat je lidské a odpouštět božské. Ano, také jsem se to učila, jako malá holka. Když jsem byla malá stačilo mi pouze to, že chybovat je lidské, tím pádem jsem si snadněji odpouštěla chyby, které jsem nadrobila po čas života, jak jsem žila. Necítila jsem se tak šíleně hrozně a snáze jsem […]

Složit zbraně

Po dlouhodobém konfliktu, po dlouhodobém a úporném rozčilování, po dlouhodobém úporném stresu, kdy jste o něco bojovali, je také dobré složit zbraně a začít žít. K této myšlence mě dovedla karta z Osho Zen tarotu, která mi často ve výkladech vycházela.