Archiv pro: Srpen, 2011

Stručnější význam karet Tarot Velká Arkána – Spravedlnost

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Velká Arkána.

11 – Spravedlnost Pravda, spravedlivé jednání, rozumné jednání, poctivost, čest, nestrannost, objektivita, soudnost, racionální jednání, ohodnocení, soudní záležitosti

Stručnější význam karet Tarot Velká Arkána – Kolo Štěstěny

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Velká Arkána.

10 – Kolo Štěstěny Osud, karma, náhlý obrat, změna o 180 stupňů, situace, kterou nelze ovlivnit,příležitost

Stručnější význam karet Tarot Velká Arkána – Síla

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Velká Arkána.

8 – Síla Vytrvalost, odhodlání, vitalita, statečnost, silný postoj, vliv, tvořivost, fyzička, fyzická láska, touha po sexu, rozhodnost, zdraví, temperament, sebevědomí, charisma

Stručnější význam karet Tarot Velká Arkána – Vůz

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Velká Arkána.

7 – Vůz Podnikavost, změna, chtění, jít přes mrtvoly, nadšení, vítězství, cesta, úspěch, překážky, konflikt, podnikání, dravost, dobrodružství, smělost, nepřemožitelnost, zbrklost, vztek, ukvapenost, nebýt skromný, chtít mnoho

Stručnější význam karet Tarot Velká Arkána – Milenci

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Velká Arkána.

6 – Milenci Láska, rozhodnutí, dilema, sexualita, partnerství, zamilovanost, citové vzplanutí, rozhodnutí dle citů, setkání,

Stručnější význam karet Tarot Velká Arkána – Velekněz – Papež

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Velká Arkána.

5 – Velekněz – Papež Důvěra, poznání neznámého, duševní spřízněnost, duchovno, rádce, učitel, výše postavená osoba, morálka, víra, vzor, tradice, moudrá rada, manželství, vztah, který nestojí převážně na sexu, ušlechtilost, jeden z partnerů je rádce, upřímnost

Stručnější význam karet Tarot Velká Arkána – Císař

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Velká Arkána.

4 – Císař Muž, autorita, mužský princip, sebedůvěra, vůle, odpovědnost, stabilita, ješitnost, moc, rozumové jednání, kritika, stálost, sobeckost, chlad, panovačnost, pedantství

Stručnější význam karet Tarot Velká Arkána – Císařovna

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Velká Arkána.

3 – Císařovna Partnerka, manželka, krása, šarm, půvab, ženskost, ženský princip, těhotenství, mateřství, koketérie, svůdnost, smyslnost, láska, vášeň, radost, zdar

Stručnější význam karet Tarot Velká Arkána – Velekněžka – Papežka

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Velká Arkána.

2 – Velekněžka – Papežka Pasivita, moudrost , věrnost, nestrannost, klid, nezávislost, intuice, pochopení, oddanost, tajemství, skryté hloubky, intelekt, osamělost, vědění, citlivost, jemnost, platonická láska, duševní souznění, nedotírat se

Stručnější význam karet Tarot Velká Arkána – Mág

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Velká Arkána.

1 – Mág Cílevědomost, odhodlání, workoholismus, kreativita, um, práce, touha, úsilí, aktivní přístup k věci, manipulace, touha po uplatnění se, motivace, komunikace, šikovnost