Archiv pro: ’příznaky transformace’

Význam rodiny a domova

Velmi moudré povídání, hlavně od 19. minuty do 30. minuty, nejvíc poučné a plně s tím souhlasím.

Nadváha z duchovního hlediska

Duchovní ego a duchovní pýcha

Jak se odblokovat a pročistit?

Kletby a přísahy

Odblokuj své strachy

Sebetrestání, problém většiny lidí

Vnitřní a vnější temnota

Charisma a manipulace

Škola jako trauma