Archiv pro: Červen, 2013

Tarot Malá Arkána – 4 pentakly

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

4 pentakly jistota, stabilita, nehybnost, ustrnutí, pozastavení v životě, velká opatrnost, nemoci se hnout z místa, uspořádání, bezpečí, tvrdohlavost, neměnnost, konzervatismus, úzkost, ulpívání na někom či něčem, materiální smýšlení, pragmatismus, setrvávání, strach ze změn, nepřizpůsobivost, lakota, tyranie, lpění na partnerovi, závislost na partnerovi, touha po trvalé vztahu, vědět co chci, nepřiměřené nároky na partnera, využívání, […]

Tarot Malá Arkána – 3 pentakly

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

3 pentakly tvořivost, spolupráce, uplatnění, přátelství, důvěra, spojení, zdatnost, zisk, kvalifikace, uplatnit dovednosti, růst, pokrok, profesionalita, organizace, práce, nová práce, odbornost, duševní a osobní růst, profese, povolání ušlechtilost, poctivost, řemeslo, obchod, duševní vyspělost, dospělost, schopnost brát vztahy vážněji, dospět do vážnějších vztahů, čin, překonání překážek a krize, práce na vztahu, pečování o partnera, vyrovnanost

Tarot Malá Arkána – 2 pentakly

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

2 pentakly flexibilita, vývoj, vrtkavost, nejistota, rozhodování, pohrávání si, situace v pohybu, nadhled, využít šance, nepořádek, chaos, bezstarostnost, literární schopnosti, nejistota do budoucna, nevědět co chci, pochyby, improvizace, hravost, schopnost přijímat, flirt, snadné navazování vztahů, nestálost, změny vy vztazích, člověk chodící ze vztahu do vztahu, rozhodování mezi partnery, nebrat situace vážně

Tarot Malá Arkána – Eso pentaklů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Eso pentaklů šance, příležitost, začátek, zdraví, nadání, talent, vlohy, plodnost, zisk, majetek, uznání, prestiž, nová práce, úspěch, řád, dobré změny, prosperita, bohatství, pohodlí, materiální bezstarostnost, narození dítěte, blahobyt, nové bydlení, nová láska, nový vztah, štěstí v lásce, proměna vztahu k lepšímu, dlouhodobý vztah, harmonické spojení

Tarot Malá Arkána – Král holí

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Král holí otec, šéf, muž, starší osoba, dominance, autorita, hrdost, pýcha, ego, dynamičnost, síla, temperament, podnikavost, sebejistota, zodpovědnost, moc, živost, aktivita, vznešenost, je k vám vzhlíženo, obdiv, přísnost, pedantství, hluboká náklonnost, silný vztah k rodině, tendence pečovat o rodinu, organizace, vedoucí, angažovanost, zralost, pokročilost, čest, důstojnost, šlechetnost, upřímnost, sexappel, sexualita, věrnost, zásadovost, silná osobnost, ideál

Tarot Malá Arkána – Královna holí

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Královna holí žena, sebevědomí, energie, síla, rozhodnost, činorodost, sebejistota, autorita, podnikavost, nezávislost, podnikání, silná vůle, vnitřní síla, odhodlání, odvaha, 1. krok, atraktivnost, vynalézavost, průbojnost, vitalita, optimismus, důstojnost, přímost, upřímnost, organizace, prosazení sebe sama, přirozený vůdce, femme fatale, sexuální symbol, osobnost, vztahy ve kterých se tazatel cítí nešťastně, ačkoliv důvod „nemá“ Poznámka – je to má […]

Tarot Malá Arkána – Rytíř holí

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Rytíř holí mladý člověk, vrstevník, horkokrevnost, cholerik, výbušnost, vášnivost, agresivita, zápal, útočnost, netrpělivost, nestálost, nespolehlivost, energie, tvořivost, vášnivost, dominance, mocenské sklony, svoboda, útěk, pohyb, rozruch, nemožnost dokončení započaté práce, činorodost, zbrklost, ukvapenost, soupeření, temperament, hádky, výměny názorů, lehkovážné vztahy, drama, promiskuita

Tarot Malá Arkána – páže holí

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Páže holí mladý člověk, mladickost, mládí, spontánnost, návrh, šance, příležitost, nadšení, okouzlenost, zápal, tvořivost, kreativita, dobrodružství, vitalita, ambice, vynalézavost, přítel, kamarádství, populárnost, nápad, pomoc, zamilovanost, volné vztahy, nespoutanost, obvykle to ukazuje na člověka, který nedokáže navázat trvalý vztah, sexualita, užívání si, milenec/milenka, jiskření, přitažlivost

Tarot Malá Arkána – 10 holí

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

10 holí tlak, přetížení, příliš starostí, příliš myšlenek, příliš mnoho úkolů a povinností, příliš všeho, zodpovědnost, přespříliš práce, těžkosti, obtížné překážky, velké požadavky, velké nároky na sebe, perfekcionismus, workoholismus, vydat ze sebe všechny síly ve prospěch práce, ve vztahu to značí hodně starostí, tazatel obvykle nemá na vztah čas, pocit – na vše zůstat sám/sama, […]

Tarot Malá Arkána – 9 holí

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

nedůvěra, pocit ohrožení, uzavřenost, opatrnost, bdělost, strach, obavy, vzdorný postoj, odříkání, sebekázeň, pozorování okolí, svázanost, podceňování se, nízké sebevědomí, neschopnost udělat změnu, bát se změn, přemýšlení, neochota, vzpomínky, vracení se do minulosti, depresivní nálada, uzavřenost vůči vztahům a lidem, neschopnost vyjádřit city, zatvrzelost, žít ve zklamání, zaseknutí v minulosti