Archiv pro: Červenec, 2013

Tarot Malá Arkána – 6 mečů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

6 mečů změna, stěhování, odchod, odstup, pauza, vzdání se něčeho, pokrok, duchovní růst, osobní pokrok v životě, osamostatnění, přestup, cesta, cestování, změna názorů, přehodnocení svého života, odchod od jistoty, dobrodružství, odchod od starých vztahů či přátelství, rozloučení, útěk, samostatný dospělý člověk, individualista, duševní rovnováha – harmonie, zaobírání se vlastními potřebami, návrat do svého nitra, vzdálení […]

Tarot Malá Arkána – 5 mečů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

5 mečů prohra, ego, cynismus, hrdost, pýcha, potupa, ostuda, úspěch na který nejsme hrdí, násilí agresivita, zločin, hašteření, harašení, destrukce, sebedestrukce, sebevražda, utrpení pro okolí, negace, konflikt, tvrdost, nepřístupnost, zbabělost, egoismus, ponížení ve společnosti, nezájem, úzkost, povrchní vztahy, lhaní ve vztazích, člověk si chce jen užívat a nevázat se, do toho se k partnerům/partnerkám nechová […]

Tarot Malá Arkána – 4 meče

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

4 meče pauza, stagnace, klid, relaxace, odpočinek, nabírání sil a energie, rozvaha, rekonvalescence, lhostejnost, nicnedělání, pokoj, osamocenost, mír, mlčenlivost, introvertnost, ujasnění si svých cílů, opatrnost, uzdravení, zdrženlivost, odcizení, dočasná izolace, neplodnost, asexuální vztah, potlačení, odloučenost od partnera, vztah na dálku

Tarot Malá Arkána – 3 meče

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

3 meče zklamání, souboj citu a rozumu, bolest, rozčarování, oplakávání, pláč, stesk, trápení, smutek, zármutek, neštěstí, střízlivost, dopad do tvrdé reality, pomluvy, ztráty blízké osoby, rozchod, pravda vyjde na povrch, bolestné vztahy, vztah, který tazatele neustále zraňuje, nešťastná láska, žárlivost, zlomené srdce, zkušenost, nenávist Musím uznat, že toto je jedna z nejsmutnějších karet v Tarotu. […]

Tarot Malá Arkána – 2 meče

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

2 meče neutralita, klid, neurčitost, nerozhodnost, člověk je v situaci ve které neví co má dělat, nevidí východiska, uzavřenost, přemýšlivost, vnitřní trápení, sebedestrukce, není řešení, rovnováha, rozdvojenost, prokastinace, odkládání rozhodnutí, taktika, pozastavení v životě, pochybnosti, nedůvěra, rozkolísané city, neúspěšný vztah, pauza ve vztahu, uklidnění situace

Tarot Malá Arkána – Eso mečů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Eso mečů příležitost, šance, vyjasnění, rozhodnutí, konec i začátek nového, změna a převrat v životě, rozum, intelekt, rozumové jednání, chladnost, triumf, organizace, nápad, risk, riziko, možný nesouhlas okolí, originalita, výzva být sám sebou, pořádek, cílevědomost, vědět co chci, upřímnost, střízlivost, jasné vztahy, vyřešený vztah, rozhodnutí ve vztazích

Tarot Malá Arkána – Král pentaklů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Král pentaklů konzervatismus, praktičnost, muž stojící nohama na zemi, realita, realistický pohled na věci i jejich řešení, autorita, pragmatické jednání/uvažování, úspěch v obchodování, obchodník, solidnost, finanční stálost/zaopatřenost, ovládnutí situace, manipulace, majetek, luxus, touha po luxusu a požitkářství, rozum, bohatství, dostatek, hojnost, rovnoprávný vztah, finančně zaopatřený partner/ka, věrnost, dlouhodobý vztah, opora v partnerovi/partnerce, stálý vztah

Tarot Malá Arkána – Královna pentaklů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Královna pentaklů bezpečí, jistota, pouto, věrnost, pasivita, matka, realita, realistický pohled na život/situaci, spolehlivost, dobré srdce, moudrost, ženskost, oddanost, mír, klid, úspěchy, které přicházejí sami, praktičnost, manuální práce, zručnost, zázemí, péče, pečující osoba, sňatek, velká početná rodina, rodina, trvalý vztah zakončený sňatkem, srdečnost

Tarot Malá Arkána – Rytíř pentaklů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Rytíř pentaklů vrstevník, pragmatismus, logické uvažování, rozum, rozvaha, solidnost, praktičnost, pevnost, zatvrzelost, zásadovost, práce sama na sobě, zlepšování sebe sama a svých schopností, odolnost, trpělivost, síla, domýšlivost, výsledek, pevnost, pevné úspěchy, pokroky v životě, konvečnost, ješitnost, smyslnost, trvalost ve vztahu, důvěra a spolehlivost

Tarot Malá Arkána – Páže pentaklů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Páže pentaklů mladý člověk, příležitost, stálost, sebevědomí, jistota, nabídka, dopis, studium, výhodný obchod, dospělost, rovnováha, u mladých lidí to znamená vyspělost, přemýšlivost, nové myšlenky, nové nápady, sklon utrácet, projekty, plány, umělec, smysl života, začátek, zištnost, těhotenství, snaha o vztah, příležitost ke vztahu, dobrá vůle, dobré srdce, impuls ve vztahu