Archiv pro: Srpen, 2013

Tarot Malá Arkána – 7 pohárů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

7 pohárů klam, iluze, představy, volba, výběr, možnosti, šance, sny, snívání, plánování do budoucna, výběr budoucnost, věštění budoucnosti, alternativa, role oběti, nutnost rozhodnutí, okolnosti tazatele tlačí k rozhodnutí o své budoucnosti, únik z reality, nadpozemské zázraky, mimosmyslové vnímání, parapsychologie, též to může znamenat holdovat drogám a alkoholu, fantazie, zmatenost, přání, opojení, sex, přespříliš očekávání, ilegalita, […]

Tarot Malá Arkána – 6 pohárů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

6 pohárů minulost, vzpomínky, nostalgie, dětství, dětinskost, nevinnost, bezstarostnost, harmonie, nevinná upřímná láska, solidarita, štěstí, dědictví, důsledky, bezbrannost, sympatie, zamilovanost, sentimentalita, radost, štěstí, bezpečí, usmíření, mír, důvěra, důvěřivost, naivita, schopnost přijímat a dávat, velká láska

Tarot Malá Arkána – 5 pohárů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

5 pohárů velké zklamání, ztráta iluzí, pravda, realita, smutek, rozloučení, žal, pláč, ztráta, neúspěch, vypětí, otřes emocemi, bolest, poznání pravdy, zkušenost, hořkost, nespravedlnost, uvědomění, potrat, frustrace, rozchod, bolestný konec vztahu, strach z budoucnosti, strach z opuštěnosti a samoty, nešťastná láska

Tarot Malá Arkána – 4 poháry

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

4 poháry deprese, rozmrzelost, mrzutost, nespokojenost, nespokojenost s čím co máme, nevděk, nenaplněnost, smutek, truc, svéhlavost, vzdor, uraženost, izolace, outsider, pasivita, odpoutání se, neochota, apatie, otupělost, zklamání, nazírání realisticky na život, mít mnoho, ale nebýt šťastný, pomíjivost zamilovanosti, žárlivost, zklamání v partnerovi, nuda, samota ve vztahu, jeden z partnerů trucuje a stahuje se do sebe, […]

Tarot Malá Arkána – 3 poháry

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

3 poháry přátelství, oslavování oslavy, večírek, vděčnost, nejlepší přátelé, nadbytek, hojnost, štěstí, pohodlnost, tým pospolitost, sdílnost, výborný a přátelský kolektiv, dělit se, otevřenost, společenskost, násobené štěstí, radost, smích, optimismus, veselost, spokojenost, spokojené vztahy, potěšení, mateřství, narození dítěte, radostné shledání, láska, krásný vztah

Tarot Malá Arkána – 2 poháry

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

2 poháry Láska v jakékoliv podobě, spolupráce, přátelství, důvěra, spojení, otevřenost, propojení, sdílení, pravda, harmonie, láskyplnost, harmonie, štěstí, usmíření, zamilování se, láskyplný a šťastný vztah, opětovaná láska, manželství, spojení, Láska sama o sobě ♥

Tarot Malá Arkána – Eso pohárů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Eso pohárů pramen lásky, počátek lásky, štěstí, nový začátek, šťastná etapa v životě začíná, harmonie, stav štěstí a bezpečí, těhotenství, zdraví, Láska, oslava, vřelost, vděčnost, přátelství, srdečnost, mírumilovnost, sebevědomí, sebeláska, zamilování se, nová láska, manželství, zásnuby, rande, početí dítěte, plodnost, přitažlivost, sex appeal

Tarot Malá Arkána – Král mečů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Král mečů Starší muž, zatvrzelost, cílevědomost, srovnání priorit, přímočarost, upřímnost, nevrlost, city stranou, jednání rozumem, bezcitnost, moc, autorita, kritika, černý humor, sarkasmus, intelekt, inteligence, vychytralost, dominance, sebeovládání, zkušenosti, síla, analýza, poučení, racionalita, duchaplnost, rozhodnost, lstivost, diplomacie, cynismus, odstup, kontrola citů, kontrola myšlenek, necitlivý a nelaskavý přístup ke vztahu, nespokojený partner, neustálé kritizování od partnera

Tarot Malá Arkána – Královna mečů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Královna mečů starší žena, inteligentní osoba, chladnost v citech, rozumovost, vše řešit rozumem a logikou, vědět co chci, nezávislost, individualita, opuštěnost, samostatnost, samota, sebevědomí, sebeláska, čest, chytrost, kariérismus, feminismus, „tvrdá“ žena, žena, která je sama sebou, cílevědomost, upřímnost, oproštění se, odpoutání se, chladné vztahy, spíše neochota jít do vztahu, rozchod, rozvod, vyhýbání se vztahům, strach […]

Tarot Malá Arkána – Rytíř mečů

Publikovala Sára Lhotáková, pod kategorii Tarot Malá Arkána.

Rytíř mečů mladý muž, agrese, bojovnost, útok, konflikt, odmítavost, vypočítavost, jít „hlavou proti zdi“, hádavý člověk, tvrdohlavý člověk, choleričnost, vynucení si vlastní „pravdy“, ochlazení vztahů, necitelnost, odvaha, aktivita, pohotovost, improvizace, impulzivnost, novátor, vynálezce, novinář – bulvár, mrzutost, napětí, role Tyrana, důraz na svobodu, nenechat se omezovat nikým a ničím, svárlivost, podlost, bezhlavé vrhání se do […]