Proč lidé dělají to, co sami nechtějí aby se stalo jim osobně?

Trochu delší název článku, avšak lépe jsem to v tuto chvíli nedokázala zformulovat a dát najevo. Už jsem si celkem v životě zvykla, že jsou jedinci, kteří lžou, manipulují, využívají a dělají různé neřesti, hříchy a zákeřné činy vůči ostatním lidem. Celkem už mě to ani nepřekvapuje a je mi to celkem pro mě již osobně „normální“ avšak je to smutné a rozhodně s tím co ti lidé dělají nesouhlasím, ale těžko změním uvažování jiného jedince. Těžko. Pokud se sám nebude chtít změnit. Nyní však chci pohovořit o tom, proč i komunita lidí může lhát ostatním, proč je může obelhávat, manipulovat a provádět s nimi „své zákeřné“ úmysly.? Proč? Proč lidé dělají ostatním to, co sami nechtějí, aby se stalo jim?

Věřím, že nikdo z nás si nepřeje být obelháván, manipulován a poškozován jakýmkoliv způsobem. Tak proč se lidi nespolčí tak, aby tyto neřesti a zákeřné činy co nejvíce omezili mezi sebou a jednali čestně? Proč se naopak uchýlí k tomu, co nechtějí aby se stalo jim osobně?

dav

Je to snad stádovitost a ovečkovitost lidí? Je to snad strach dělat něco jinak? Je to snad strach, že mohu být znovu obelháván a poškozen? Je to snad bezmoc, jako pocit? Je to snad nedostatek sil být víc lidský a upřímný sám k sobě i k ostatním? Čím to je? Nebo je to snad vnitřní pohnutka k tomu se pomstít všem okolo, když bylo ublíženo mě?

Nevím čím to je a nic z toho, co jsem vypsala mi nepřijde jako dostatečný důkaz a důvod k tomu, aby člověk činil to stejné, to co bylo pácháno jemu – ve smyslu negativním mi rozumějte.

Nerozumím tomu, je to smutné. Chápu, že se dějí na světě špatné věci a činy a že je to hodně smutné a politováníhodné, avšak proč to „zlo“ na světě ještě víc umocňovat tím, že se budeme chovat stejně tak, jako bylo chováno se k nám? Tím akorát to zlo rozšíříme dál a zabijeme tím lásku a lidskost mezi lidmi.

Když se budeme chovat zle k ostatním, bude nám tu snad na světě lépe? Pomůžeme si tak? Budeme se cítit lépe, když někým budeme manipulovat, když někoho budeme vypočítavě obelhávat? Budeme z toho mít dobrý pocit, ne-li snad i finanční zisk?

Myslím si a cítím, že upřímný člověk plný prosté lásky z toho mít dobrý pocit rozhodně nebude. Jasně, lidi jsou odjakživa tací, že myslí sami na sebe, to jim neberu. Ale proč podkopávat ostatním nohy tak moc, až je nakonec podkopnu i sám sobě? Přemýšlejte nad tím, co vyšlete, to se Vám vrátí zpět. Když vyšlete zlo, zlý úmysl, vrátí se Vám to jednoho dne. Jednoho dne určitě, dožene Vás to, v konečně fázi ublížíte tím sami sobě.

Je to smutný fakt, jak se někteří lidé chovají k ostatním, sami to nemají rádi, ale ostatním to cpou a poškozují je. Nelíbí se mi to, jelikož na tohle opravdu nemám povahu a srdce. Nemohla bych z toho mít radost, nemohla bych klidně v noci spát, když bych se k ostatním chovala záměrně zle a vracela to zlé to jak se ke mě lidé zachovali.

Proto jsem se také v životě neměla potřebu mstít nikomu. Ačkoliv si to každý mohl v různých životních situacích vyložit jakkoliv, neměla jsem a nemám potřebu se mstít. Protože nechci posilovat na světě ty globální zlé činy, které se tu bohužel dějí. Nezavírám před nimi oči, ale zároveň je neposiluji tím, že se budu chovat tak aby se šířily a páchaly zlo na dalších a dalších lidech – pro mě nevinných lidech.

Nemám zákeřnou povahu a věřím, že většina lidí není zákeřných ve své povaze, věřím, že většina lidí v sobě má lidskost a když se na to podíváte z většího a širšího úhlu pohledu tak se prosím zamyslete nad každým činem, který není zrovna upřímný, od srdce, egoistický a možná i nelegální, zda opravdu Vám to za to stojí to riziko a zda Vám to přinese ten slíbený výsledek a zda z toho výsledku budete mít Vy osobně radost. Ke štěstí totiž stačí málo… ♥

 

Zdroj obrázku: KUTÁ, Bc. Hana. Is.muni.cz [online]. [cit. 16.6.2015]. Dostupný na WWW: https://is.muni.cz/th/209506/prif_m/25000128/25000220/Prezentace_6_-_Potravinovy_problem.txt?studium=282101;vysl=19055

O Sára Lhotáková

Jsem nezávislá autorka projevující svobodné názory bez cenzury.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *