Archiv pro: ’proč se lidé hádají’

Proč se lidé hádají?

Proč se lidi pohádají? Proč vlastně k hádce dojde? Dojde k ní obvykle, když se lidé neshodnou v tom co chtějí, neshodnou se v komunikaci, anebo dojde k nedorozumění. Anebo také, když někdo někomu ublíží a ten druhý se cítí ublížen, když si lidé něco dokazují, anebo záměrně chtějí někoho popudit. Jsou i lidé, kteří […]