Archiv pro: ’rebel’

Kdo je rebelem a proč jsem občas rebelská a ofenzivní?

Bylo mi již kdysi dříve sděleno, že má tvorba je rebelská a některé mé články jsou až moc ofenzivní. A já jsem si tak řekla „No a?“ Neshledávám to jako výtku a ani jako kritiku, beru to jako fakt, který na někoho tak zřejmě působí. Avšak to mi nevadí, protože upřímně taková má tvorba má […]

Revolucionáři a jejich úděl

Revolucionáři, ehm nebudu tu rozebírat historii, to neočekávejte. V dnešním tématu rozeberu revolucionáře jako lidi, kteří to mají v charakteru a jejich činy, kterékoliv udělají jsou revoluční. Revoluční nemusí být pro ně samotné, avšak pro lidi v jejich okolí, jelikož Ti lidé to jako za takovou menší revoluci berou a vnímají. Někteří lidé se snaží […]

Ztráta morálky

Morálka, co to vlastně je? Neboli dle obecný pravd to znamená – celková představa správného chování jedince ve společnosti. Jsou jakási nepsaná pravidla, které většina dodržuje, které někteří přecházejí, někteří je neřeší a někteří je striktně odmítají a rebelují jim. V dřívějších dobách se mnohem víc kladl důraz na dodržování morálky a společenských pravidel. Kdo […]